[Streaming+] ”CHO-EIYUSAI” KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2023

[Streaming+] ”CHO-EIYUSAI” KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2023

February 9, 2023 (Thu.) - February 25, 2023 (Sat.)

[Kamen Rider Geats Cast]
Hideyoshi Kan (Ace Ukiyo/Kamen Rider Geats)
Ryuga Sato (Keiwa Sakurai/Kamen Rider Tycoon)
Yuna Hoshino (Neon Kurama/Kamen Rider Na-go)
Kazuto Mokudai (Michinaga Azuma/Kamen Rider Buffa)
Kokoro Aoshima (Tsumuri)
Nene Shida (Sara Sakurai)
Fuku Suzuki (Ziin)
Dai Goto (Daichi Isuzu/Kamen Rider Nadge-Sparrow)

[Avataro Sentai Donbrothers Cast]
Kohei Higuchi (Tarou Momoi/Don Momotaro)
Yuki Beppu (Shinichi Saruhara/Saru Brother)
Kohaku shida (Haruka Kitou/Oni Sister)
Totaro (Tsubasa Inuzuka/Inu Brother)
Hirofumi Suzuki (Tsuyoshi Kijino/Kiji Brother)
Raizou Ishikawa (Jirou Momotani/Don Doragoku/Don Torabolt)
Yuya Tominaga (Sonoi)
Amisa Miyazaki (Sononi)
Shinnosuke Takahashi (Sonoza)

[Talk Show MC]
Akira Shinomiya
Hiroya Matsumoto (Super Sentai Goodwill Ambassador)

[Kamen Rider Guest Artists]
Kumi Koda × Shounannokaze J×Takanori Nishikawa Beverly Mitsuru Matsuoka Aya Kamiki w TAKUYA Maki Ohguro
Kamen Rider GIRLS RIDER CHIPS(Yoshio Nonura・Koichi Terasawa・Miyawaki "JOE" Satoshi・Ricky)・Cher Watanabe

[Super Sentai Guest Artists]
MORISAKI WIN Takeshi Tsuruno Hideaki Takatori Hideyuki Takahashi Shogo Kamada 
Daiki Ise Yohei Onishi Tomohiro Hatano Tatsuhiko Yoshida Hitomi Yoshida Akira Kushida

Official Website


* Please note that this ticket is for online event.
* Streaming service may not be available depending on your country, region, time zone, etc.
* Please check the User Guide of Streaming+ to get more information before purchase.
* Please note that no changes or cancellation can be made after your purchase is confirmed.

* Streaming Plus Service is only available in the following countries and regions.
Hong Kong, South Korea, Taiwan, Thailand